Nekoč in danes

Ob koncu leta smo v Osnovni šoli Žirovnica povezovali dogodke iz preteklosti s sedanjimi in naše delo 30. novembra sklenili s prireditvami, ki smo jim dali skupno ime Nekoč in danes. Pripravili smo razstavo ob 60-letnici šole, božično-novoletni sejem in dobrodelni koncert.

Šola v Zabreznici je letos praznovala 60 let. Tretjega avgusta leta 1958 so se namreč odprla vrata novozgrajene šole na mestu, kjer stoji danes. Skupina učiteljev je zato pridno zbirala gradivo, poizvedovala pri starejših sodelavkah, učenci z mentorico Meto Čuk so iskali podatke v arhivu – vse z namenom, da pripravijo razstavo o šoli v Zabreznici. V zgornjem hodniku so na ogled postavili 150 fotografij in nekatere predmete, ki prikazujejo, kako je šola v šestih desetletjih spreminjala svojo podobo, kako je pouk potekal nekoč in kako danes, kako je bilo v času pionirk in pionirjev, … Poleg razstave, ki bo na ogled do konca januarja, so ob tej priložnosti predstavili tudi stenska panoja, ki bosta na ogled stalno, na njih pa je prikazan razvoj šolstva v Žirovnici.

Otvoritev razstave sta vodili Klara Selan Papler in Jana Žagar. Nastopile so mlade recitatorke (Špela Fliser, Inja Arnšek, Liza Babič, Zara Jalen, Tia Ipavec, Iza Pirih, Nika Slak, Zala Bernetič, Eva Grumerec, Ita in Ina Zorc, Aelita Ana Kovač, Eva Sterle) ter Urban Sedlar in Eva Kramar, učenca Glasbene šole Jesenice. Številnim obiskovalcem sta spregovorila ravnateljica Erika Melihen in župan Leopold Pogačar, razstavo je predstavila Polona Kus.

Otvoritvi razstave je sledil slavnostni koncert pevskih zborov šole in vrtca, glasbenikov in plesalcev. Prireditev so prisrčno popestrili otroci iz vrtca s plesi in recitacijami pesmi, ki se jih iz svoje mladosti lahko spominjajo tudi njihovi straši. Za nastop sta jih pripravili mentorici Majda Gasser in Anita Kastelic, zborovodkinja Maša Hribernik pa je na oder pripeljala vrtčevski pevski zbor, ki je še posebej navdušil s Trzinko. Srce vsakoletnega šolskega koncerta ob koncu leta je učiteljica glasbe, Slavica Magdič, ki na šoli vodi otroški in mladinski pevski zbor. Njeni pevci so med drugim zapeli ob spremljavi Godbe Gorje z dirigentom Klemenom Repetom. Poleg gorjanske godbe so bili gostje večera še godalni kvartet Glasbene šole Jesenice z mentorico Natalijo Šimunović in pevec, nekdanji učenec žirovniške šole, Aleksander Mežek. Svojo točko so pripravile tudi mlade plesalke Plesne šole Bolero pod vodstvom Naje Puhar, prireditev sta v celoto povezali voditeljici, članici šolske gledališke skupine Maša Mahkovec in Liza Zalokar. Tudi na koncertu sta pozdravne besede obiskovalcem in nastopajočim namenila tako ravnateljica kot župan.

Razstavo in koncert je spremljal tradicionalni božično-novoletni sejem izdelkov, ki so jih izdelali oz. prispevali učenci, njihovi starši in učitelji. Izkupiček prostovoljnih prispevkov je bil kot vselej namenjen šolskemu skladu. Vsem, ki ste pripravili ali podarili izdelke za sejem, se iz srca zahvaljujemo. Z vašo pomočjo smo zbrali kar 2.642 evrov. Sredstva bodo namenjena predvsem za sofinanciranje šole v naravi, nakup učnih pripomočkov za zvišanje standarda pouka ali za dodatne dejavnosti na šoli.

Hvala vsem nastopajočim in njihovim mentorjem za lep večer, ki nam bo še dolgo ostal v prijetnem spominu. Prav tako hvala tudi vsem obiskovalcem, ki ste prišli in podprli mlade nadarjene pevce, glasbenike in plesalce. Posebna pohvala pa gre skupini učiteljic in učencev, ki so pod idejnim vodstvom Mete Čuk poskrbeli za izjemno okrasitev šole in dvorane ne samo za šolske prireditve, temveč tudi za koncert in proslavo v organizaciji Občine Žirovnica. Okrasitev so v prazničnih dneh opazili in pohvalili mnogi obiskovalci.

Letošnje leto je leto jubilejev, saj je šola praznovala 60 let, Občina Žirovnica praznuje 20 let, Aleksander Mežek pa 70 let. Vsem in vsakemu posebej želimo, da se skupaj spominjamo preteklosti, predvsem pa skupaj gradimo še boljšo prihodnost.

Lidija Skoporec Knafelj

Drugi letošnji debatni turnir

V soboto, 17. novembra, smo na Osnovni šoli Žirovnica gostili debaterje iz vse Slovenije. Prišlo jih je 84 iz 17 šol.

Iz naše šole se je turnirja udeležilo devet učencev, in sicer šest sedmošolcev: Neja Zupan, Klara Dolar, Meta Mekina, Sara Sedovšek, Julij Zupan in Andraž Zupan. Za njih je bil to prvi debatni turnir, ki so ga uspešno prestali.

Devetošolci, v zasedbi Filip Janjić, Neža Babič in Izabela Letonja, so se uvrstili na 5. mesto. Ta odličen rezultat sta dopolnila Filip Janjić, ki se je kot govorec začetnik uvrstil na 4. mesto, in Izabela Letonja, ki je bila ponovno razglašena za najboljšo govorko turnirja.

Ker so bile naslednji dan lokalne volitve, je bila izbrana debatna trditev zelo aktualna: Sodelovanje na volitvah bi moralo biti obvezno.

Veseli smo uspeha naših debaterjev, pa tudi pohval zaradi uspešno organiziranega turnirja. Vse najbolj uspešne debaterje smo bogato nagradili, kar so nam omogočili: OŠ Žirovnica, Občina Žirovnica, podjetja Medium, Antus in Senčila Bled, ZTK Žirovnica ter mamice treh debaterjev: gospe Mekina, Ravnihar in Črv.

Vsem se za prijazen odziv in podporo najlepše zahvaljujemo.

Metka El Jalkh, mentorica debatnega kluba

Predstavitev delovanja šolskega sklada

V skladu s 135. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je Javni zavod OŠ Žirovnica ustanovil šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso del izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, kot je npr. nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.

Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, papirne akcije ter vsakoletne dobrodelne prireditve. Veseli smo tudi ostalih prostovoljnih prispevkov in vsake oblike pomoči sokrajanov. Pridobljena sredstva so namenjena izključno za potrebe učencev šole in otrok vrtca.

Upravni odbor šolskega sklada sestavljajo štirje predstavniki staršev in trije predstavniki zaposlenih Javnega zavoda OŠ Žirovnica.

Upravni odbor se redno sestaja na sejah, kjer člani odločamo o prispelih vlogah staršev ali vlogah predstavnikov šole in vrtca. Ker delujemo v dobro vseh učencev OŠ Žirovnica in otrok Vrtca pri OŠ Žirovnica, se trudimo, da naše subvencije dosežejo čim večje število otrok. Tako poleg prošenj staršev za posamezne učence za pomoč pri plačilu učnih pripomočkov ali dejavnosti, sredstva namenimo tudi za delno subvencioniranje šole v naravi za vse učence, za nabavo opreme in materiala za vrtec in šolo kot so didaktična sredstva in pripomočki, različna igrala, avdio-video oprema, informacijsko komunikacijska tehnologija ipd. Devetošolcem omogočimo, da s papirno akcijo pridobijo sredstva za končni izlet.

Zadovoljni smo, da s pridobljenimi prispevki lahko omogočamo udeležbo na dejavnostih vsem učencem oz. otrokom v vrtcu ter hkrati bogatimo programe naše šole in vrtca.

Prosimo vas, da z nami sodelujete pri zbiranju finančnih sredstev na različne načine in v okviru vaših zmožnosti.

 

Gregor Mertelj, predsednik UO šolskega sklada                                                     Erika Melihen, ravnateljica