Svet staršev

Svet Staršev

Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavlja ga po en predstavnik staršev iz vsakega oddelka vrtca in šole. Mandat staršev v svetu traja dve leti, predsednik je Matej Fröhlich Novkovič.

Zapisniki sestankov sveta staršev: 

Zapisnik seje sveta staršev – 26. 9. 2023

 

Dostopnost