Tekmovanja

KOLEDAR  TEKMOVANJ IZ  ZNANJA  V ŠOLSKEM  LETU  2023/24
NAZIV TEKMOVANJAŠOLSKO TEKMOVANJEREGIJSKO TEKMOVANJEDRŽAVNO TEKMOVANJE
BIOLOGIJAsreda, 18. oktober 2023 petek, 01. december 2023
CANKARJEVOtorek, 28. november 2023torek, 16. januar 2024sobota, 16. marec 2024
CANKARJEVO  ( MEHURČKI  )sreda, 03. april 2024  
NEMŠČINA  8.  in  9.  razredčetrtek, 16. november 2023 četrtek, 14. marec 2024
ANGLEŠČINA  8. in  9.  razredtorek, 21. november 2023 sreda, 03. april 2024
BOBER-   MEDNARODNO
TEKMOVANJE V INFORMACIJSKI  IN RAČUNALNIŠKI  PISMENOSTI
6. do 17. 11. 2023 sobota, 13. januar 2024
KEMIJAponedeljek, 15. januar 2024sobota, 23. marec 2024sobota, 11. maj 2024
ZGODOVINA  8.  in 9.  rčetrtek, 07. december 2023 četrtek, 07. marec 2024
FIZIKAsreda, 14. februar 2024četrtek, 11. april 2024sobota, 18. maj 2024
MATEMATIKA (VEGOVO)četrtek, 21. marec 2024četrtek, 04. april 2024sobota, 20. april 2024
RAZVEDRILNA MATEMATIKAtorek, 12. december 2023 sobota, 10. februar 2024
GEOGRAFIJAčetrtek, 14. november 2024 sobota, 06. april 2024
VESELA ŠOLAsreda, 06. marec 2024 sreda, 10. april 2024
NARAVOSLOVJE (KRESNIČKA)torek, 09. april 2024  
DEBATNI TURNIRJI14. 10., 11.11., 2.12.,  27. 1., 23. 3. (državni), 19. in 20.4. (mednarodni)
Dostopnost