Učiteljice in učitelji razredniki:

 

Razred/

oddelek

Skupaj

Razredničarka/razrednik; poučuje

1. a

24

 Mojca Velepec, razredni pouk; jutranje varstvo;  ID: mala gledališka skupina 4.–5. razred 

 Veronika Pšenica, druga učiteljica v 1. razredu

1. b

24

Irena Bohinec, razredni pouk; jutranje varstvo; ID: mladi planinci 1., 2. razreda;
Barbara Pogačnik, druga učiteljica v 1. razredu; ID: mladi planinci 1., 2. razreda; kolesarski izpit

2. a

20

Katja Lah, razredni pouk; jutranje varstvo; ID: urejanje šolske spletne strani; mala gledališka skupina 4.–5. razred 

2. b

19

Barbara Letonja, razredni pouk; jutranje varstvo; ID: kuharstvo 6. razred 

3. a

26

Meta Zupan, razredni pouk; ID: čebelarski krožek, NTC delavnice, šolski časopis 

3. b

27

Jolanda Klobasa, razredni pouk; ID: likovna ureditev šole

 

140

UČENCEV OD 1. DO 3. RAZREDA

4. a

19

Ana Oblak, razredni pouk;
Bal-A-Vis-X za učence v 1. in 4. razredu

ID: pravljični krožek za učence od 1. do 3. razreda; šolski časopis

4. b

19

Petra Sedminek Malnar, razredni pouk; jutranje varstvo
ID: zeliščarstvo šolskega vrta za učence od 3. in 6. razreda

5. a

21

Anja Lukan, razredni pouk
ID: kuharski krožek za učence 5. razreda

5. b

22

 Petra Jenko, razredni pouk, likovno urejanje šolskega prostora; priprava šolskih prireditev 

 

6. a

19

Karmen Kosem, tuji jezik angleščina

6. b

19

Nataša Šturm, biologija; naravoslovje; gospodinjstvo; podaljšano bivanje

6. c

19

Saša Hladnik, biologija; kemija; gospodinjstvo; podaljšano bivanje; vodja šolske prehrane; IP: poskusi v kemiji; sodobna priprava hrane; ID: kuharstvo za učence 6. razreda

 

138

UČENCEV OD 4. DO 6. RAZREDA

7. a

26

Saša Eržen, podaljšano bivanje; geografija; domovinska in državljanska kultura in etika; IP: filmska vzgoja; ID: gledališka skupina v 6., 7., 8. in 9. razredu

7. b

26

Matjaž Silič, šport; IP: izbrani šport odbojka; šport za zdravje; ID: igre z žogo za 2. in 3. razred;

8. a

22

Renata Berce, matematika

8. b

23

Suzana Jenko; šport; IP: šport za sprostitev; ID: naj športnik

9. a

20

Nataša Černe, tuji jezik angleščina

9. b

18

Maša Harej, šport, podaljšano bivanje; IP: šport za sprostitev

 

135

UČENCEV OD 7. DO 9. RAZREDA

 

413

UČENCEV OD 1. DO 9. RAZREDA

 

ID: interesna dejavnost                   IP: izbirni predmet                           NIP: neobvezni izbirni predmet

 

Učiteljice in učitelji  nerazredniki:

 Vanja Zuljan, pomočnica ravnatelja; geografija, IP: turistična vzgoja;

 • Polona Kus, knjižničarka; mladinski tisk; učbeniški sklad
 • Mateja Bogataj, šolska svetovalna delavka; strokovna pomoč učencem; ID: prostovoljstvo;
 • Sana Bečić, šolska svetovalna delavka; strokovna pomoč učencem; podaljšano bivanje
 • Darija Zupan, defektologinja; individualna strokovna pomoč učencem; dodatna strokovna pomoč učencem
 • Leja Zakotnik, specialna in rehabilitacijska pedagoginja, individualna in skupinska pomoč učencem; dodatna strokovna pomoč učencem; ID: Bal A Vis X
 • Marija Jerala, pedagoginja; jutranje varstvo; podaljšano bivanje; svetovalno delo; dodatna, individualna in skupinska pomoč učencem; koordinatorka za delo z nadarjenimi; šolska skupnost učencev; svetovalno delo
 • Borut Fajfar: fizika, tehnika in tehnologija, računalnikar; IP: obdelava gradiv – les
 • Meta Čuk, zgodovina, likovna umetnost; podaljšano bivanje IP: likovno snovanje; dekoracija šole
 • Saša Habjan, podaljšano bivanje
 • Metka Jerman, slovenščina; ID: debatni krožek;
 • Slavica Magdič, glasbena umetnost; ID: otroški in mladinski pevski zbor; priprava kulturnih prireditev;
 • Magda Češek, likovna umetnost; tehnika in tehnologija, IP: likovno snovanje  3;
 • Lidija Skoporec Knafelj, slovenščina; urejanje spletne strani; priprava kulturnih prireditev
  ID: gledališka skupina v 6., 7., 8. in 9. razredu
 • Eda Drmota, tuji jezik angleščina, NIP: angleščina v 1. razredu; podaljšano bivanje
 • Maja Jazbec, podaljšano bivanje; IP: nemščina 1; nemščina 2; nemščina 3; NIP: nemščina v , 5 in 6. razredu ter nemščina v 7., 8. in 9. razredu;
 • Florijan Likar, zgodovina, podaljšano bivanje, jutranje varstvo
 • Magda Papler, ID: računalništvo za učence razreda;
 • Jure Valjavec, NIP računalništvo

Učiteljice in učitelji podaljšanega bivanja: 

OPB 1

Veronika Pšenica, Saša Eržen, Marija Jerala, Maja Jazbec, Florijan Likar

OPB 2

Barbara Pogačnik, Marija Jerala, Florijan Likar, Sana Bečić

OPB 3

Maja Jazbec, Saša Eržen, Jure Valjavec, Sana Bečić, Saša Habjan

OPB 4

Maša Harej, Meta Čuk, Anja Lukan, Sana Bečić

OPB 5

Meta Čuk, Sana Bečić

OPB 6

Florijan Likar, Meta Čuk, Jure Valjavec

OPB 7

Saša Habjan

Vrtec: 174 otrok – 9 skupin

Osnovna šola: 413 učenk in učencev – 19 oddelkov

Oddelki podaljšanega bivanja: 180 učenk in učencev – 7 oddelkov

Šolska svetovalna služba: Mateja BOGATAJ, Sana BEČIĆ

Šolska knjižnica: Polona KUS

Vodja šolske prehrane: Saša HLADNIK

Računovodsko-

administrativna dela:

Šolska kuhinja:

Tehnično-vzdrževalna dela:

Čiščenje:

Blanka TRAMTE

Andraž VOZELJ

Janez TAVČAR

Marija VALENTINČIČ

Magda PAPLER

Renata PRISTAVEC

Matevž MLINAR

Zdenka KOŠIR

Marija DOBRAVEC

Tanja PAJEK

 

Radojka KOVAČEVIČ

 

Marija VALENTINČIČ

 

Gordana DABIŽLJEVIČ

 

Mateja BALOH

 

Marjeta KOVAČ

 

Tatjana PRIMC

 

Romana JALEN

 

Nina Mrak

 

Anica ARNOL

 

 

 

Nina MRAK

 

 

 

Ljubinka Gligorić

 

Koledar dogodkov

junij 2023
PTSČPSN
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
« Maj   Jul »

nadomescanja

Dostopnost