Gledališče kot sredstvo za pomoč pri odpravljanju težav

 

Gledališče kot sredstvo za pomoč pri odpravljanju težav na področju govora, inkluziji učencev tujcev brez jezikovnega znanja ter aktivnejšemu vključevanju nekaterih učencev v pouk in šolski vsakdan

Šola je s pričetkom šolskega leta 2019/20 pričela z izvajanjem projekta »Gledališče kot sredstvo za pomoč pri odpravljanju težav na področju govora, inkluziji učencev tujcev brez jezikovnega znanja ter aktivnejšemu vključevanju nekaterih učencev v pouk in šolski vsakdan«. Projekt bo potekal dve leti. V tem času bodo strokovne delavke šole, ki so vključene v projekt, skozi obiske različnih evropskih osnovnih šol, spoznavale nove gledališke metode dela, ki jih bodo implementirale v pouk na naši šoli. Eden izmed glavnih ciljev projekta je, skozi te metode pomagati učencem, ki imajo težave z govorom in branjem, pomagati učencem do boljše samopodobe in večje aktivnosti pri pouku ter pomagati učencem tujcem pri učenju slovenščine.

Zaključki in opažanja projekta bodo predstavljeni tako staršem kot tudi širši javnosti, in sicer  v obliki prispevkov za šolsko spletno stran, občinsko glasilo in v obliki gledališke delavnice za učitelje okoliških šol, ki vodijo dramske skupine.

 

Erasmus+ Berlin januar 2020

Gledališka pedagogika v Berlinu in OŠ Žirovnica, Erasmus +

Osnovna šola Žirovnica ima kar dve gledališki skupini, in sicer mlajšo (4. in 5. razred) in starejšo (6., 7., 8. in 9. razred). Vsako leto se h gledališki skupini priključi precejšnje število učencev, ki radi vodijo prireditve in pripravljajo kulturne programe za različne šolske in občinske prireditve.

Na šoli se je tako leta 2018 zaradi tega, da bi bili še boljši na kulturnem področju, pojavila ideja, da bi se dodatno izobraževali na področju gledališke pedagogike in da bi si ogledali primere dobre prakse tudi v tujini. Sledila je prijava projekta na program Erasmus+. Tako smo pridobili sredstva in letos januarja je zato potekal prvi del izmenjave. Maja Jazbec, Vanja Zuljan, Saša Eržen in Lidija Skoporec Knafelj smo si v Berlinu ogledale pouk v okviru šole Lise-Tetzner, ki leži na južnem koncu Berlina, natančneje v Neukölnu. Tam smo si vse štiri učiteljice od 21. do 23. januarja ogledale, kako poteka pouk gledališke vzgoje kot del rednega pouka in kot interesna dejavnost. Spoznale smo mladinsko gledališče Grips in si ogledale eno izmed njihovih gledaliških predstav. Naša koordinatorka Cornelia Tiefenbacher nas je seznanila tudi s strokovno literaturo s področja gledališke pedagogike. Praktično in teoretično gledališko znanje, ki smo ga pridobile na izmenjavi v Nemčiji, že prenašamo na učence v Osnovni šoli Žirovnica.

V marcu 2020 sledi nova izmenjava, tokrat si bomo ogledale mednarodno šolo na Švedskem.

Erasmus+ Firence maj 2021

V času epidemije je bilo naše izobraževanje Erasmus prekinjeno in se ni izvajalo. Ko so se ukrepi zaradi pandemije malo sprostili, smo se Maja Jazbec, Petra Sedminek Malnar, Vanja Zuljan in Lidija Skoporec Knafelj, odločile, da z gledališkim izobraževanjem Erazmus + nadaljujemo. Izmenjava in deljenje praktičnih izkušenj na šolah še ni bilo možno, zato smo se od 23. do 30. 5. 2021 udeležile izobraževanja na Europass šoli v Firencah. Tam so za nas organizirali gledališko izobraževanje, vodil ga je Stefano Scotti, ki se je izobraževal v Španiji in je imel izredno širino gledališkega znanja.

V nedeljo, 23. 5. 2021, smo prispele v Firence, se namestile in si ogledale center mesta. Drugi dan Erasmus+ mobilnosti smo preživele v Europass Teacher Academy, kjer smo se učile praktičnih gledaliških metod. To so bile metode za vzpostavljanje pozornosti, vključevanje učencev, spoznavanje in gibalno-komunikacijsko izražanje. Tretji dan našega izobraževanja smo spoznavale gledališke tehnike za impresioniranje publike, ustvarjanje drame, samozaupanje, razvijanje domišljije in zaupanje soigralcem. Na izobraževanju smo spoznale, da je posnemanje prvi korak do domišljije; improvizacija pa je osnova ustvarjalnosti. S pomočjo tehnik improvizacije in imitacije smo ugotovile, kako sprostiti domišljijo otrok, da postanejo bolj gibalno, slušno in vizualno ustvarjalni. Naslednji dan smo razvijale tehnike za oblikovanje glasu. Ukvarjale smo se z višino, glasnostjo, poudarki, ritmom in hitrostjo glasu. Odkrivale smo moč glasu in povezanost glasu z dihanjem in izražanjem čustev. S pomočjo glasu smo različnim junakom oblikovale značaje in se urile v čim bolj doživetem branju zgodbe. Pripovedovale smo zgodbe, jih uprizarjale s pomočjo giba, zvoka, besed, improvizacije. Preko Skypa smo se pogovarjale z učiteljem gledaliških umetnosti iz Španije: http://www.proexdra.com/. Zadnji dan izobraževanja smo namenile evalvaciji gledaliških tehnik. Tedensko izobraževanje smo zaključile s slikanjem in podelitvijo diplom za opravljeno izobraževanje.

Vesele smo, da smo izobraževanje lahko izpeljale in da bomo pridobljeno znanje lahko uporabile pri svojem delu z učenci.

 

      

Erasmus + Antalya oktober 2021

Zaradi epidemije Covida 19 je bilo prvotno načrtovano izobraževanje, deljenje in izmenjava praktičnih izkušenj po evropskih šolah še vedno onemogočeno. Zato smo Maja Jazbec, Vanja Zuljan, Petra Sedminek Malnar in Lidija Skoporec Knafelj nadaljevale z izobraževanjem in nadgrajevanjem dramskih tehnik. Tokratno izobraževanje smo izvedle v Turčiji. Udeležile smo se izobraževanja z naslovom »Creative Drama«. Izobraževanje je bilo organizirano na CEKDEV International Education & Developement Academy in je potekalo od 4. 10. do 8. 10. 2021.

Predavanja, delavnice in praktične vsebine smo pridobivale na Erasmus School Education Gateway.

Pridobile smo različne spretnosti in znanja na področju kreativnega ustvarjanja na odru, izražanja, poslušanja, opazovanja, pozornosti, zaupanja, samozaupanja, govora, domišljije, mimike, izražanja z gestami, uporabo očesnega stika. Nadgradile smo znanja in pravila o uporabi odra, prepletanju različnih umetnostnih zvrsti npr. glasbe, plesa, likovne umetnosti z odrsko umetnostjo. Prav posebno pozornost smo posvetile vajam vključevanja otrok, ki imajo težave z izražanjem svojega mnenja, z izpostavljanjem pred »publiko/razredom«, s samozaupanjem, s težavami na področju govora in izražanja, v dramske aktivnosti. Velik poudarek smo dale tudi glasovnemu zavedanju, urjenju intonacije, jakosti in barve glasu. Spoznale smo pomen čustev, ki jih lahko oblikujemo skozi glas, kretnje in mimiko. Te tehnike smo spoznavale z namenom nadgradnje samozavesti otrok, samozaupanja pri izražanju lastnega mnenja, posnemanja ali kreativnega ustvarjanja na odru in tudi v drugih življenjskih situacijah. Vsebine, aktivnosti in tehnike bomo v čim večji meri vključile v delo z našimi učenci. Uporabljale jih bomo med poukom, pri izvajanju nekaterih dni dejavnosti, oddelčni skupnosti in nekaterih interesnih dejavnostih. To so znanja, ki jih vključujemo v vseživljenjsko učenje. Lahko rečemo, da smo pridobile izkušnje, ki pozitivno nadgradijo posameznikovo osebnost.

Nekaj vtisov:

»Življenje je igra in kar se otrok nauči na odru, prenese v življenje.«

»Drama se nikoli ne navezuje na besedilo, vedno je popolna produkcija domišljije.«

»DOMIŠLJIJA je svoboda.«

»Vsak umetnik je kreativna osebnost.«

»BODI USTVARJALEN! Upaj si!«

Petra Sedminek Malnar

Erasmus+ zgibanka gledaliških metod - november 2021

Oglejte si zgibanko gledaliških metod, ki smo jih pridobile na izmenjavah v Berlinu, Firencah in Antalyji.

Zgibanko odpreš s klikom na: Erasmus_zgibanka_2021

Skripta gledaliških metod - november 2021

V skripti boste našli gledališke metode, ki smo jih pridobile na izobraževanjih v Nemčiji, Italiji in Turčiji. 

Klikni na: Ustvarjalno_gledalisce_OS_Zirovnica_november_2021

Erasmus dnevi 2021 - video

Letošnje Erasmus dneve smo popestrile s posnetim videom: https://video.arnes.si/watch/k4y54bgbbf0l 

Analiza anket - november 2021, Erasmus+

Merjenje in analizo anket pred, med in po opravljeni imlementaciji gledaliških metod si lahko odprete s klikom na: Analiza_anket_Erasmus+_november_2021

Erasmus + Antalya oktober 2021

Zaradi epidemije Covida 19 je bilo prvotno načrtovano izobraževanje, deljenje in izmenjava praktičnih izkušenj po evropskih šolah še vedno onemogočeno. Zato smo Maja Jazbec, Vanja Zuljan, Petra Sedminek Malnar in Lidija Skoporec Knafelj nadaljevale z izobraževanjem in nadgrajevanjem dramskih tehnik. Tokratno izobraževanje smo izvedle v Turčiji. Udeležile smo se izobraževanja z naslovom »Creative Drama«. Izobraževanje je bilo organizirano na CEKDEV International Education & Developement Academy in je potekalo od 4. 10. do 8. 10. 2021.

Predavanja, delavnice in praktične vsebine smo pridobivale na Erasmus School Education Gateway.

Pridobile smo različne spretnosti in znanja na področju kreativnega ustvarjanja na odru, izražanja, poslušanja, opazovanja, pozornosti, zaupanja, samozaupanja, govora, domišljije, mimike, izražanja z gestami, uporabo očesnega stika. Nadgradile smo znanja in pravila o uporabi odra, prepletanju različnih umetnostnih zvrsti npr. glasbe, plesa, likovne umetnosti z odrsko umetnostjo. Prav posebno pozornost smo posvetile vajam vključevanja otrok, ki imajo težave z izražanjem svojega mnenja, z izpostavljanjem pred »publiko/razredom«, s samozaupanjem, s težavami na področju govora in izražanja, v dramske aktivnosti. Velik poudarek smo dale tudi glasovnemu zavedanju, urjenju intonacije, jakosti in barve glasu. Spoznale smo pomen čustev, ki jih lahko oblikujemo skozi glas, kretnje in mimiko. Te tehnike smo spoznavale z namenom nadgradnje samozavesti otrok, samozaupanja pri izražanju lastnega mnenja, posnemanja ali kreativnega ustvarjanja na odru in tudi v drugih življenjskih situacijah. Vsebine, aktivnosti in tehnike bomo v čim večji meri vključile v delo z našimi učenci. Uporabljale jih bomo med poukom, pri izvajanju nekaterih dni dejavnosti, oddelčni skupnosti in nekaterih interesnih dejavnostih. To so znanja, ki jih vključujemo v vseživljenjsko učenje. Lahko rečemo, da smo pridobile izkušnje, ki pozitivno nadgradijo posameznikovo osebnost.

Nekaj vtisov:

»Življenje je igra in kar se otrok nauči na odru, prenese v življenje.«

»Drama se nikoli ne navezuje na besedilo, vedno je popolna produkcija domišljije.«

»DOMIŠLJIJA je svoboda.«

»Vsak umetnik je kreativna osebnost.«

»BODI USTVARJALEN! Upaj si!«

Petra Sedminek Malnar

 

01076

5. dan - Antalya, Turčija

 

Zadnji dan našega izobraževanja smo namenile gledališkim tehnikam za koncentracijo in povezavo leve in desne strani možganov. Na odru smo ustvarjale predzgodbo, osrednji del igre in nadaljevanje zgodbe z opazovanjem, improvizacijo in domišljijo. Pri teh vajah je zelo pomemben govor, povezanost igralcev na odru in koordinacija. Z igro na odru se pri učencih spodbuja in izboljšuje sinhrono gibanje, koncentracija in očesni stik. Naše francosko-turško sodelovanje smo zaključile s podelitvijo certifikatov o opravljenem izobraževanju.  

   

4. dan - Antalya, Turčija

Dan smo posvetili gledališkim tehnikam za razvijanje pozornosti in zavedanja. Ena izmed vaj, ki smo jih prakticirali, je preverjala našo sposobnost natančnega opazovanja okolice, saj smo morali povedati, kje v prostoru se nahajajo različni predmeti, kdo ima očala, nakit, … Odpravljanju govornih primankljajev je bila namenjena vaja ponavljanja in pravilne izgovorjave besed, ki si jih je bilo potrebno zapomniti v pravilnem zaporedju. Nadgradnja vaje je bil nato pomešan vrstni red besed, saj smo se medtem presedli, zapomniti pa smo si morali besede v novem vrstnem redu. Vse pridobljene gledališke tehnike bomo brrez težav lahko vključile v delo z našimi učenci.

 

3. dan - Antalya Turčija

Rdeča nit današnjega izobraževanja so bila čustva, oblikovana skozi glas, kretnje in mimiko. Oblikovali smo različne mimike obraza, skozi katere smo izražali čustva in razpoloženje. Poznamo dve glavni čustvi – veselje in žalost. Te tehnike se učimo zato, da se počutimo bolj samozavestne, zato jih bomo prenašale tudi v razred, da se bodo z njimi seznanili vsi naši učenci. Življenje je igra in kar se otrok nauči na odru, prenese v življenje. Velik poudarek smo dale tudi glasovnemu zavedanju, urjenju intonacije, jakosti in barve glasu. Določene povedi, besede in glasove smo izgovarjale na več različnih načinov.

 

2. dan Antalya Turčija

Drugi dan smo z uporabo likovne umetnosti krepile domišljijo, narisale smo abstraktno risbo, ustvarile zgodbo in jo prenesle na oder. Narisano je bilo temelj našega gledališkega ustvarjanja, vsak predmet na risbi je dobil svojo zgodbo. Otroci na ta način izboljšajo svoje notranje zmožnosti, načine izražanja, nadgradijo samozaupanje in skozi risanje izražajo svoja čustva, ki jih potem uprizorijo na odru.

Antalya Turčija - 1. dan

V ponedeljek, 4. 10. 2021, smo prispele v Turčijo. Prvi dan izobraževanja smo preživele na Erasmus School Education Gateway. Tam smo spoznavale osnove kreativnega ustvarjanja gledališča. Skozi vaje za zaupanje, domišljijo in pripovedovanje smo oblikovale zgodbo, ki smo jo tudi zaigrale. Na izobraževanju sta se nam pridružili tudi kolegici iz Francije.

 

Firence, Italija, 29. 5. 2021

Zadnji dan izobraževanja smo namenili evalvaciji gledaliških tehnik, ki smo jih spoznavale v preteklem tednu. Tedensko izobraževanje smo zaključile s slikanjem in podelitvijo diplom za opravljeno izobraževanje.

    

Firence, Italija, 28. 5. 2021

Današnji dan je bil nadaljevanje prejšnjih dni. Pripovedovali smo zgodbe, jih uprizarjali s pomočjo giba, zvoka, besed, improvizacije. Preko Skypa smo se pogovarjali z učiteljem gledaliških umetnosti iz Španije: http://www.proexdra.com/

 

    

Firence, Italija, 27. 5. 2021

 

Danes smo v okviru Erasmus izobraževanja spoznavale tehnike za oblikovanje glasu. Ukvarjale smo se z višino, glasnostjo, poudarki, ritmom, hitrostjo glasu. Odkrivale smo moč glasu in povezanost glasu z dihanjem in izražanjem čustev. S pomočjo glasu smo različnim junakom oblikovale značaje in se urile v čim bolj doživetem branu zgodbe.

   

Firence, Italija, 26. 5. 2021

Na izobraževanju smo danes spoznale, da je posnemanje prvi korak do domišljije. Improvizacija je osnova ustvarjalnosti. S pomočjo tehnik improvizacije in imitacije smo ugotovile, kako sprostiti domišljijo otrok, da postanejo bolj gibalno, slušno, vizualno ustvarjalni.

          

 

Firence, Italija, 25. 5. 2021

Tretji dan našega izobraževanja smo spoznavale gledališke tehnike za impresioniranje publike, ustvarjanje drame, samozaupanje, razvijanje domišljije in zaupanja soigralcem.

       

 

Firence, Italija, 24. 5. 2021

Drugi dan Erasmus+ mobilnosti za učitelje smo preživele v Europass teacher Academy, kjer smo se učile praktičnih gledaliških metod. To so bile metode za vzpostavljanje pozornosti, vključevanja učencev, spoznavanja in gibalno-komunikacijskega izražanja.

 

Firence, Italija, 23. 5. 2021

V nedeljo, 23. 5. 2021, smo prispele v Firence, se namestile in si ogledale center mesta.

 

4. dan izmenjave Berlin 2020

Četrti dan izmenjave je bil namenjen ogledu projektnega dne ustvarjamo gledališko predstavo z učenci gledališkega krožka. Projektni dan je vodila naša koordinatorica izmenjave gospa Cornelia Tiefenbacher skupaj s koreografinjo. Z učenci so sestavljali različne prizore s pomočjo giba, prstnih iger, ritma in plesa. Ob koncu projektnega dne smo učencem predstavile Slovenijo. Koordinatorka nam je predstavila tudi gledališki festival, ki vsako leto poteka v organizaciji njihove šole.

3. dan izmenjave Berlin Erasmus+

Opazovali smo potek dela v gledališki skupini. Delo je potekalo kot del krožka in ne kot del rednega pouka. Spoznali smo nove gledališke tehnike za pozicije telesa, hitrost gibanja, izražanje intenzivnosti čustev, koncentracijo, povezanost skupine in govorne tehnike za delo s tujci. Zvečer smo obiskale mladinsko gledališče Grips, kjer smo si ogledale gledališko-plesno-pevsko predstavo.

 

 

2. dan izmenjave Berlin 2020 Erasmus+

Dan smo preživele na projektnem dnevu z učenci tretjega razreda, ki so pripravljali Kästnerjevo gledališko predstavo Živalska konferenca. Dobile smo vpogled v delo gledališkega učitelja pri redni uri gledališke igre in spoznale, kako delo poteka pri pouku s pomočjo gledaliških tehnik. Seznanili so nas z različno literaturo, ki je dostopna učiteljem pri poučevanju in učenju s pomočjo gledaliških tehnik. Dan je bil uspešen.

Mobilnost Berlin 2020

Ekipa gledaliških pedagoginj srečno prispela na izobraževanje v Berlin. Veselimo se jutrišnjega delovnega dne s hospitacijami na Lisa-Tetzner Schule.

Koledar dogodkov

december 2023
PTSČPSN
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« Nov   Jan »

nadomescanja

Dostopnost