Slovenska mreža zdravih šol

Slovenska mreža zdravih šol

zdravaSlovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter se usmerja k razvojnim programom za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

Izobraževanje in zdravje imata skupne interese. Združevanje teh interesov šolam omogoča, da postanejo boljša okolja za uživanje v učenju, poučevanju in delu. »Šola, ki promovira zdravje«, je šola, ki je uvedla strukturiran in sistematičen načrt za zdravje, dobro počutje in razvoj družbenega kapitala vseh učencev in zaposlenih. Šole, ki promovirajo zdravje, dokazano izboljšujejo zdravje in blagostanje vse šolske skupnosti. Zasnovane so kot okolja, ki pomagajo zmanjševati neenakosti v zdravju. Spodbujajo sodelovanje z drugimi povezanimi področji oziroma sektorji, ki oblikujejo politike za zdravje otrok in mladostnikov.

Zdrave šole delujejo celostno

Celostni pogled na zdravje pomeni zdravje na vseh področjih za vse vključene deležnike, poti vplivanja pa se iščejo z različnimi možnostmi. Pomembni so tako vsebine zdravja v učnem načrtu, kontinuirano izobraževanja učiteljev, ponudba zdravju naklonjenih dejavnosti na šoli, dobra organizacija, pravila, kot tudi kakovostna komunikacija med zaposlenimi, učenci, starši, sodelovanje z lokalno skupnostjo; torej je pomembno vse, kar lahko izboljšuje življenje na šoli.

Ustvarjanje pozitivne šolske klime pomembno vpliva na oblikovanje vrednot pri posamezniku ter na njegove odločitve za vedenje. Obstaja močna povezava med odnosom do šole, učnim uspehom in vedenjem v zvezi z zdravjem. Raziskave ugotavljajo, da mladi, ki so bolj povezani s šolo, manj pogosto razvijejo tvegano vedenje.

Cilji zdravih šol

 1. Aktivno  podpiramo pozitivno samopodobo vseh učencev s tem,  da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbimo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci.
 3. Trudimo se, da bi socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence spodbujamo k različnim dejavnostim, tako da oblikujemo raznovrstne pobude.
 5. Izkoriščamo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbimo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta vzgoje za zdravje.
 8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učencev in učiteljev.
 9. Upoštevamo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevamo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 11. Sodelujemo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 12. Vzpostavili smo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas dejavno podpira pri učnem načrtu vzgoje za zdravje.

 

Dostopnost