Karierna orientacija

KARIERNA ORIENTACIJA, VPIS V SREDNJO ŠOLO

Poklicna orientacija je namenjena odkrivanju poklicnih ciljev in možnosti nadaljnjega šolanja. Odločitve skušamo olajšati z nudenjem informacij o trgu dela, vpisnih pogojih posameznih srednjih šol, možnostih zaposlitve, štipendiranju, različnih študijih in drugih oblikah izobraževanja.

Za ustrezno usmeritev je potrebno pridobiti čim več ustreznih informacij o možnostih vpisa na srednje šole, informacij o poklicih in politiki zaposlovanja ter štipendiranja.

V okviru poklicne orientacije na šoli se povezujemo z različnimi zunanjimi institucijami.

Vpis učencev v srednje šole poteka konec meseca marca za prihodnje šolsko leto. Vpis organiziramo v šoli.

Aktivnosti, ki potekajo v šoli v zvezi s poklicno orientacijo:

 • skupinsko svetovanje učencem 9. razreda,
 • individualni razgovori pri svetovalni delavki,
 • individualno iskanje informacij o posameznih srednjih šolah in poklicih,
 • predstavitve posameznih srednjih šol in poklicev za učence 9. razreda,
 • Sejem programov in poklicev,
 • Dan mladih športnikov, raziskovalcev in spoznavanje gimnazije Jesenice,
 • Izpolnjevanje elektronskega Vprašalnika o poklicni poti.

 

Več informacij poišči na naslednjih povezavah

https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/srednjesolsko-izobrazevanje/

https://www.dijaskisvet.si/splosno/clanki/prelistajte-novo-izdajo-srednjesolskega-vpisnika/

https://slovenskesrednjesole.si/

ŠTIPENDIJE

 1. ZOISOVE ŠTIPENDIJE
 2. DRŽAVNE ŠTIPENDIJE
 3. ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE
 4. KADROVSKE ŠTIPENDIJE

https://www.srips-rs.si/stipendij

 

PRIJAVA ZA OPRAVLJANJE PREIZKUSOV NADARJENOSTI, ZNANJA IN SPRETNOSTI IN IZPOLNJEVANJE POSEBNIH POGOJEV ZA VPIS

Na spodnji povezavi so tudi vsi potrebni obrazci:

 https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-za-opravljanje-preizkusov-nadarjenosti-znanja-in-spretnosti-in-izpolnjevanje-posebnih-pogojev-za-vpis/

 

Dostopnost