Knjižnica

Šolska knjižnica                                                             

Šolska knjižnica je namenjena učencem, otrokom iz vrtca in zaposlenim v Osnovni šoli Žirovnica. S svojim otrokom knjižnico lahko obiščejo tudi starši.

Član šolske knjižnice vsak otrok postane ob vpisu v šolo ali vrtec. Učenci prvega razreda knjižnico obiskujejo po dogovorjenem urniku v spremstvu učiteljic/učiteljev, prav tako v knjižnico prihajajo vrtčevske skupine drugega in tretjega starostnega obdobja. Ostali uporabniki imajo do knjižnice dostop prost. Knjižnica je odprta vsak dan od ponedeljka do petka od 7. do 14. ure.

V knjižnici poteka izposoja, ure knjižnične vzgoje in pouk. Učenci v knjižnici lahko preživijo proste ure, počakajo na popoldanske dejavnosti, naredijo domačo nalogo, se družijo in seveda – berejo, brskajo, listajo …

Knjižnična zbirka je razdeljena na šolsko knjižnico, namenjeno učencem, in strokovno knjižnico, namenjeno zaposlenim. Skupaj obsegata 10.000 enot. Knjižnica je vključena v sistem Cobiss, dostop do kataloga najdete na vrhu strani ali v zavihku Cobiss.

Rok izposoje je za vse gradivo tri tedne. Še posebej pomembno je, da se roka držite pri izposoji knjig s seznamov za domače branje in Finžgarjevo bralno značko.

Vabljeni k obisku šolske knjižnice!

Dostopnost