Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje

Za učence od 1. do 5. razreda je po pouku organizirano podaljšano bivanje od 11.55 do 16.05 ure. V podaljšano bivanje so vključeni učenci, ki jih starši v mesecu aprilu prijavijo za naslednje šolsko leto. Naknadne prijave je možno upoštevati le, če oddelki niso polno zasedeni. Zaradi racionalizacije delovnega časa učiteljic, ki vodijo te oddelke, se otroci ob zmanjšanem številu združujejo z drugimi oddelki. Učenci ostajajo v oddelku podaljšanega bivanja do dogovorjene ure. Zaradi varnosti in odgovornosti šole lahko učitelj v podaljšanem bivanju predčasno spusti otroka iz šole samo s pisnim obvestilom staršev.

OPB 1Veronika Pšenica, Saša Eržen, Marija Jerala, Maja Jazbec, Florijan Likar
OPB 2Barbara Pogačnik, Marija Jerala, Florijan Likar, Sana Bečić
OPB 3Maja Jazbec, Saša Eržen, Jure Valjavec, Sana Bečić, Saša Habjan
OPB 4Maša Harej, Meta Čuk, Anja Lukan, Sana Bečić
OPB 5Meta Čuk, Sana Bečić
OPB 6Florijan Likar, Meta Čuk, Jure Valjavec
OPB 7Saša Habjan

Dostopnost