Publikacija 2017/18

Drage učenke in učenci, spoštovani starši,

za nami so še ene počitnice. Kljub temu da so večini minile prehitro, pa se mnogi že veselite šolskega druženja s sošolci in prijatelji.

Novo šolsko leto nam ne prinaša bistvenih novosti. Poleg obveznega programa bomo tudi letošnje  leto izvajali bogat razširjeni program: jutranje varstvo, podaljšano bivanje, neobvezne izbirne predmete, interesne dejavnosti in program Zdrav življenjski slog. V slogu že nekajletnega prizadevanja in letošnjih priporočil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bomo še naprej spodbujali učence in otroke h gibanju in aktivnemu učenju, saj telesna aktivnost otrok izboljša gibalne sposobnosti in jim pomaga dosegati boljše učne rezultate. Aktivno življenje in druženje odvrača od prevelike uporabe elektronskih naprav in brskanja po družabnih omrežjih, kar zaznavamo kot problem tudi med našimi šolarji. Učenci vse pogosteje pozabljajo na medsebojno komunikacijo v živo, čeprav jim ta pomaga razvijati socialne veščine. Igračkanje z mobilnim telefonom je med odmori in v času pouka prepovedano, vendar na ta dogovor starejši učenci pogosto pozabijo in kršijo šolska pravila. Začasen odvzem aparata povzroči veliko slabe volje, zato je čas med odmorom bolje izkoristiti za klepet, uporabo talnih iger ali obisk telovadnice oziroma igrišča v času rekreativnega odmora. 

Redno obiskovanje pouka, sodelovanje in odgovorno opravljanje domačega dela so pot do uspeha. Zaupanje staršev in spodbuda k samostojnemu delu pa gradi v učencih občutek odgovornosti in samozavesti. To je zelo pomembno za njihovo samospoštovanje in zaupanje v lastne sposobnosti, zato jim dovolite, da delo opravijo sami in jim pomagajte le, kadar pomoč zares potrebujejo.

Zaupanje in spoštovanje staršev do učiteljev je pomembno za razvijanje učenčevega odnosa do šolskih obveznosti. Redni pogovori pogosto preprečijo težave, zato si je zanje koristno vzeti čas. V času popoldanskih pogovornih ur smo za pogovor praviloma dosegljivi vsi strokovni delavci.

Želim vam, da bo šolsko leto, ki je pred nami, mirno in uspešno za vse.

Ana Klemenc, ravnateljica

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost