Šole v naravi in tabori

Šola v naravi je obogatitev učnih načrtov, saj proces učenja poteka zunaj – v naravi. Program vključuje tematike okoljske vzgoje, preživetja v naravi in taborjenja, omogoča doživljajsko učenje in rekreacijo na prostem. Cilji in vsebine so vezani na učne načrte predmetov: slovenski jezik, družboslovje, matematika, znanost, naravoslovje, umetnost, šport … Izpostavljenost različnim fizičnim dejavnostim in dogodkom omogoča razvijanje samospoštovanja in številnih sposobnosti. Šola v naravi je posebna oblika in metoda dela, pomeni sodelovanje med učenci in učitelji v okolju, ki nima omejitev, kot jih čutimo v učilnicah. Večino šol v naravi bomo izvajali v Centrih šolskih in obšolskih dejavnosti.

Učenci, ki se ne bodo udeležili šole v naravi, bodo združeni v eno skupino in bodo imeli pouk po prilagojenem urniku ali pa se bodo priključili nižjemu razredu.

Podrobnejše informacije o domovih in programih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti lahko dobite na spletni strani: www.csod.si.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost