Preventivni programi

Današnji otroci so neprostovoljno žrtve stresa, ki je posledica hitrih, begajočih družbenih sprememb in nenehno naraščajočih pričakovanj. Otrokom in staršem bi radi pomagali do pravih odločitev v kritičnih trenutkih. Učenke in učenci se v posameznih razvojnih obdobjih srečujejo z različnimi problemi, ki jih ob strokovni podpori laže rešujejo.

V skladu s Splošnim dogovorom ZZZS, Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ter ministrstev za zdravstvo in izobraževanje se je program zdravstvene vzgoje v šoli razširil v vse razrede osnovne šole. Vsebine sovpadajo s programom Vzgoje za zdravje (NIJZ) in učnim načrtom osnovnih šol (spoznavanje okolja, naravoslovje, biologija). Program bo izvajala gospa Ksenija Noč, dipl. med. sestra.

Razred Tema
1. razred Moji prvi koraki do zdravja
2. razred Človeško telo, osebna higiena
3. razred Zdrava prehrana, gibanje za zdravje
4. razred Preprečevanje poškodb, prva pomoč
5. razred Bolezni današnjega časa
6. razred Odraščanje
7. razred Pozitivna samopodoba
8. razred Zdrav način življenja, temeljni postopki oživljanja
9. razred Vzgoja za zdravo spolnost

Vključeni smo tudi v slovensko mrežo Zdravih šol.

Promocija zdravja je proces, zato ime »zdrava šola« ne označuje stanja, ampak željo in napor spreminjati sebe in okolje v korist zdravja. V naši šoli skrbimo za pravilno prehrano in pogosto telesno vadbo.

Trudimo se, da bi med učenkami in učenci vzpostavili pristne medosebne odnose, ki temeljijo na spoštovanju, strpnosti, pozitivni naravnanosti, sočutju in sodelovanju. Učenci skozi učni proces pridobivajo znanje, urijo se v komunikaciji, razvijajo miselne, učne, socialne in raziskovalne spretnosti.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost