Zahvala

Dne, 28. 10. 2019, je šola prejela donacijo didaktičnega materiala. Roman Bernard je skupaj s predstavnikoma podjetja Ngen d.o.o. ravnateljici izročil didaktični material, ki ga bodo učenci 1. in 2. razreda s pridom lahko uporabljali pri učenju.

Za velikodušno donacijo se g. Bernardu in podjetju Ngen d.o.o. v imenu šole iskreno zahvaljujem. Veseli smo, da ste nas podprli. S pomočjo podarjenih učnih pripomočkov bo učenje in poučevanje lahko še bolj pestro in zanimivo.

Erika Melihen, ravnateljica

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost