Prvo leto projekta Fit4Kid

S šolskim letom 2015/16 smo v našem zavodu, Osnovni šoli in vrtcu Žirovnica, prvič aktivno vstopili v Mednarodni projekt Fit SlovenijaTM. Glavni namen našega sodelovanja je bil v učencih zbuditi vse bolj uspavano naravno potrebo po gibanju, jih spodbuditi k aktivnejšemu sodelovanju pri učnih urah in s tem dvigniti raven motivacije in odgovornosti za lastno znanje ter seveda boljše učne dosežke. To smo se namenili doseči z načrtnim uvajanjem didaktičnih metod FIT pedagogike v vzgojni in pedagoški proces ter izvajanjem različnih FIT aktivnosti preko celotnega šolskega leta. Obenem pa je bil naš cilj s skupnim projektom, izobraževanjem in načrtovanjem dela tesneje povezati delo strokovnih delavk vrtca in osnovne šole.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost