Razredni, predmetni in popravni izpiti

Učenci, ki so bili ob koncu šolskega leta zaradi bolezni ali drugih utemeljenih vzrokov neocenjeni, lahko opravljajo razredne oziroma predmetne izpite v junijskem in avgustovskem roku.

Učenci 7., 8. in 9. razreda, ki so bili ob koncu šolskega leta negativno ocenjeni, lahko opravljajo popravne izpite v junijskem in avgustovskem roku.

Učenci 7. in 8. razreda smejo imeti največ dva popravna izpita, učenci 9. razreda pa lahko opravljajo popravni izpit iz več predmetov.

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE
16.–29. junij 2016
1. rok učenci 9. razreda
27. junij–8. julij 2016
1. rok učenci od 1. do 8. razreda
18.–31. avgust 2016
2. rok učenci od 1. do 9. razreda

 

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost