Nacionalno preverjanje znanja – NPZ

Sprememba Zakona o osnovni šoli od šolskega leta 2013/14 dalje uvaja obvezno nacionalno preverjanje znanja tudi v šestem razredu. Nacionalno preverjanje znanja ob koncu drugega obdobja učenci 6. razredov opravljajo iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika.

Obvezno nacionalno preverjanje znanja vsi učenci 9. in 6. razreda opravljajo v maju. Naknadnega roka za opravljanje nacionalnega preverjanja ni več.

Za učence 9. razreda poteka preverjanje iz slovenščine in matematike, tretji predmet pa v mesecu septembru določi minister za vsako šolo posebej.

Šola bo učence 6. in 9. razreda o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja obvestila s posebnim obvestilom.

Termini:

MESEC
DATUM
AKTIVNOST
 

september

 

torek,

1. 9. 2015

Objava tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja.
 

maj

sreda,

4. 5. 2016

NPZ iz matematike za 6. in 9. razred

petek,

6. 5. 2016

NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred

torek,

10. 5. 2016

NPZ iz fizike za 9. razred

NPZ iz tujega jezika za 6. razred

Učenci 9. razreda bodo s svojimi dosežki na nacionalnem preverjanju znanja seznanjeni v torek 31. maja 2016, učenci 6. razreda pa v torek, 7. junija 2016.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost