Dejavnosti meseca septembra

OŠ Žirovnica je že drugo leto v projektu FIT Slovenija, s katerim želimo poudariti pomen gibanja za zdravo življenje in tudi bolj učinkovito učenje.

V septembru smo poudarili pomen hidracije in se priključili tednu mobilnosti. Več o dejavnostih v mesecu septembru pa v priponki.

Šole v naravi in tabori

Šola v naravi je obogatitev učnih načrtov, saj proces učenja poteka zunaj – v naravi. Program vključuje tematike okoljske vzgoje, preživetja v naravi in taborjenja, omogoča doživljajsko učenje in rekreacijo na prostem. Cilji in vsebine so vezani na učne načrte predmetov: slovenski jezik, družboslovje, matematika, znanost, naravoslovje, umetnost, šport … Izpostavljenost različnim fizičnim dejavnostim in dogodkom omogoča razvijanje samospoštovanja in številnih sposobnosti. Šola v naravi je posebna oblika in metoda dela, pomeni sodelovanje med učenci in učitelji v okolju, ki nima omejitev, kot jih čutimo v učilnicah. Večino šol v naravi bomo izvajali v Centrih šolskih in obšolskih dejavnosti.

Učenci, ki se ne bodo udeležili šole v naravi, bodo združeni v eno skupino in bodo imeli pouk po prilagojenem urniku ali pa se bodo priključili nižjemu razredu.

Podrobnejše informacije o domovih in programih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti lahko dobite na spletni strani: www.csod.si.

Razredni, predmetni in popravni izpiti

Učenci, ki so bili ob koncu šolskega leta zaradi bolezni ali drugih utemeljenih vzrokov neocenjeni, lahko opravljajo razredne oziroma predmetne izpite v junijskem in avgustovskem roku.

Učenci 7., 8. in 9. razreda, ki so bili ob koncu šolskega leta negativno ocenjeni, lahko opravljajo popravne izpite v junijskem in avgustovskem roku.

Učenci 7. in 8. razreda smejo imeti največ dva popravna izpita, učenci 9. razreda pa lahko opravljajo popravni izpit iz več predmetov.

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE
16.–29. junij 2016
1. rok učenci 9. razreda
27. junij–8. julij 2016
1. rok učenci od 1. do 8. razreda
18.–31. avgust 2016
2. rok učenci od 1. do 9. razreda

 

Nacionalno preverjanje znanja – NPZ

Sprememba Zakona o osnovni šoli od šolskega leta 2013/14 dalje uvaja obvezno nacionalno preverjanje znanja tudi v šestem razredu. Nacionalno preverjanje znanja ob koncu drugega obdobja učenci 6. razredov opravljajo iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika.

Obvezno nacionalno preverjanje znanja vsi učenci 9. in 6. razreda opravljajo v maju. Naknadnega roka za opravljanje nacionalnega preverjanja ni več.

Za učence 9. razreda poteka preverjanje iz slovenščine in matematike, tretji predmet pa v mesecu septembru določi minister za vsako šolo posebej.

Šola bo učence 6. in 9. razreda o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja obvestila s posebnim obvestilom.

Termini:

MESEC
DATUM
AKTIVNOST
 

september

 

torek,

1. 9. 2015

Objava tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja.
 

maj

sreda,

4. 5. 2016

NPZ iz matematike za 6. in 9. razred

petek,

6. 5. 2016

NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred

torek,

10. 5. 2016

NPZ iz fizike za 9. razred

NPZ iz tujega jezika za 6. razred

Učenci 9. razreda bodo s svojimi dosežki na nacionalnem preverjanju znanja seznanjeni v torek 31. maja 2016, učenci 6. razreda pa v torek, 7. junija 2016.

Pogovorne ure, roditeljski sestanki, predavanja

Razgovorom med starši in učitelji o učenčevih uspehih, pričakovanjih in vedenju v šoli namenjamo pogovorne ure. Skupne popoldanske pogovorne ure so praviloma vsak tretji torek v mesecu od 17. ure dalje. Na pogovor z učitelji lahko starši pridejo tudi v času dopoldanskih pogovornih ur. Dopoldanski termini bodo na začetku meseca septembra objavljeni na oglasnem mestu in na spletni strani šole.

Roditeljske sestanke bodo pripravljali razredniki in strokovni sodelavci, najmanj dva v vsakem oddelku. Na teh srečanjih se boste podrobneje seznanili z dogajanji v oddelku vašega otroka in z delom v šoli. Obravnavali boste tudi strokovne teme, značilne za starostno stopnjo vašega otroka.

V šolskem letu 2015/16 bomo v sredo, 9. septembra 2015, organizirali izobraževanje za starše. Predavanje z naslovom Ohranjanje zdravja z gibanjem in doseganje boljših učnih rezultatov bo imela Barbara Konda, vodja projekta FIT Slovenija.

Pogovorne ure za učenke in učence so namenjene vsem otrokom in mladostnikom, ki imajo kakršnekoli težave. S pedagoškimi delavci se o svojih problemih in stiskah lahko pogovorijo na štiri oči. Pogovorne ure z otroki razvijajo zaupanje, medsebojno spoštovanje in sodelovanje.

Predvideni termini za popoldanske pogovorne ure v šolskem letu 2015/16

  • 22. september 15. december                    15. marec
  • 20. oktober 19. januar                               19. april
  • 17. november 9. februar                            17. maj

Datumi se, glede na dejavnosti v šoli, lahko tudi spremenijo. Vsaka taka sprememba bo objavljena na šolski spletni strani.

Priloga: DOPOLDANSKE_POGOVORNE_URE_2017_18

 

Dostopnost