Zdrav življenjski slog

Zdrav življenjski slog

logo_zsrs_planica

Logotip_ESS-300x83

Projekt Zdrav življenjski slog je usmerjen v razvoj temeljnih gibalnih sposobnosti (gibalne pismenosti), pridobivanja gibalnih spretnosti in spodbujanju zdravega življenjskega sloga. Izvaja se od 1. do 9. razreda OŠ in tako učence s pomočjo strokovno usposobljenega kadra spodbuja k oblikovanju vzorcev zdravega življenje. Vadba poteka v dneh pouka ter med vikendi in šolskimi počitnicami.

Cilj projekta je:

  • spodbuditi otroke k dodatni športni dejavnosti,
  • širiti razvoj gibalnega potenciala otrok in
  • zagotoviti priporočeno vsakodnevno vodeno vadbo.

Spletna stran Zdravega življenskega sloga je: http://www.zsrs-planica.si/zdrav-zivljenjski-slog/

 

Dostopnost