Šolski sklad

VLOGA za dodelitev sredstev iz šolskega sklada

Šolski sklad

Šolski sklad je bil ustanovljen v šolskem letu 2009/10. Upravni odbor šolskega sklada sestavljajo štirje člani s strani staršev in trije predstavniki šole. Dejavnost šolskega sklada je pridobivanje sredstev za dejavnosti in potreb, ki niso financirane iz javnih sredstev, so pa v programu vzgojno-izobraževalnega dela šole. Upravni odbor šolskega sklada naše šole je sklenil, da z zbranimi sredstvi lahko kupujemo nadstandardno opremo in sofinanciramo dejavnosti, za katere iz rednih virov ni zadosti sredstev, ter s sredstvi sklada preprečujemo socialno izključenost učencev. Sredstva se uporabljajo strogo namensko.

O delu šolskega sklada vas bomo obveščali preko šolske spletne strani in na roditeljskih sestankih. Predstavnike staršev prosimo, da o delovanju šolskega sklada obveščajo starše v oddelku in jih pozovejo, da se akcij udeležijo v čim večjem številu. Starši lahko v šolski sklad prispevate prostovoljno, lahko pa v sklad namenite del dohodnine. Finančna sredstva šolskega sklada se zbirajo na podračunu šole, odprtem pri UJP, številka: 01392-603 068 84 46, sklic: 00-29120.

Dostopnost