NPZ iz slovenščine

NPZ iz slovenščine


Podrobnosti dogodka

 • Datum:

V petek 4., v ponedeljek 7. in v sredo 9. maja, bo v vseh slovenskih osnovnih šolah potekalo redno nacionalno preverjanje znanja učenk in učencev, ki končujejo osnovno šolanje in učencev 6. razreda.  Nacionalno preverjanje znanja je za učenke in učence 6. in 9. razreda obvezno.

 • PETEK, 4. 5. 2018, NPZ iz slovenščine
 • PONEDELJEK, 7. 5. 2018, NPZ iz matematike
 • SREDA, 9. 5. 2018, NPZ iz angleščine

 Te tri dni velja:

  • Nadzorni učitelji se pri v. d. ravnateljici zberete ob 8. uri.
  • Devetošolci in šestošolci pridete v šolo do 8.10.
  • V učilnice boste vstopili v spremstvu nadzornih učiteljev ob 8.15.
  • Nacionalno preverjanje znanja bo potekalo od 8.30 do 9.30.
  • Čas od 9.30 do malice ste v učilnicah z nadzornim učiteljem.

Seznami učencev in skupin bodo izobešeni uro pred začetkom preverjanja na oglasnem mestu šole in na učilnicah, kjer bo preverjanje znanja potekalo.

Želimo vam uspešno delo. Po preverjanju bo delo potekalo po urniku.

ZAČETEK POUKA V DNEH, KO POTEKAJO NPZ-ji za učence 7. in 8. razreda

Učenci sedmega in osmega razreda imate v dnevih, ko poteka NPZ, pouk po običajnem urniku z nekaterimi spremembami učilnic (2. in 3. ura). Prosim, da med odmorom umirjeno zamenjate učilnice in svojih kolegov 6. In 9. razreda s hrupom na hodniku ne motite.

PONEDELJEK, 7. 5. 2018

  3. ura (8.19 – 9.55)
7.B GEO (v. Zuljan) namesto v učilnici GEO v učilnici GUM
8. razred – SLJ skupina SLJ (M. El Jalkh) namesto v učilnici SLJ 1 v učilnici LUM


SREDA, 9. 5. 2018

  2. ura (8.20 – 9.05)
7.B SLJ (L. S. Knafelj) namesto v učilnici SLJ 2 v učilnici TJA 1
8. B DKE (V. Zuljan) namesto v učilnici GEO v učilnici GUM

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost