NARAVOSLOVNO-TEHNIŠKI DAN POŽARNA VARNOST

V petek, 1. oktobra 2021, bomo imeli naravoslovno-tehniški dan: Požarna varnost. Načrtovane dejavnosti se za vse učence šole začnejo ob 8.20 in trajajo do 12.45.

DEJAVNOSTI:

  • 1. razred: srečanje z gasilcem, prilagojene vsebine o naravnih in drugih nesrečah na temo NARAVNE IN DRUGE NESREČE – POŽARNA VARNOST IN PROSTI ČAS, pogovor o evakuaciji,  izdelava likovnega izdelka.
  • 2. razred: predstavitev gasilske opreme, prva pomoč pri opeklinah, pogovor o evakuaciji, izdelava likovnega izdelka na temo NARAVNE IN DRUGE NESREČE – POŽARNA VARNOST IN PROSTI ČAS.
  • 3. razred: Pes pomočnik pri reševanju. Starosti  učencev prirejene vsebine o gorenju, požarih, 112, naravne in druge nesreče s poudarkom o preventivnih ukrepih, da preprečimo težave z vodo, izdelava likovnega izdelka na temo NARAVNE IN DRUGE NESREČE – POŽARNA VARNOST IN PROSTI ČAS.
  • 4. razred: Pes pomočnik pri reševanju. Starosti učencev prirejene vsebine o gorenju, požarih, gašenju in uporabe 112 – osnove gorenja in gašenja ob poskusih. Obisk gasilnega doma v Zabreznici. 
  • 5. razred: Pogovor o naravnih in drugih nesrečah s poudarkom na temo NARAVNE IN DRUGE NESREČE – POŽARNA VARNOST IN PROSTI ČAS. Izdelava likovnega izdelka. Obisk GARS z Jesenic, predstavitev vozila in opreme.
  • 6. razred: Gorenje in gašenje ob poskusih, uporaba priročnih gasilnih sredstev.  Požari v naravi, poplave in ekološki problemi ob požarih in poplavah. Požar, naravne nesreče in preventiva v angleščini. Prirejene vsebine o naravnih in drugih nesrečah ter uporabi klicne številke 112.
  • 7. razred: Prva pomoč – predavanje, kviz. Izdelava izdelkov na temo NARAVNE IN DRUGE NESREČE – POŽARNA VARNOST IN PROSTI ČAS.
  • 8. razred: Prva pomoč: položaj ponesrečencev in prenašanje, imobilizacija in uporaba trikotne rute ter priročnih sredstev za prvo pomoč, oskrba rane, osnovne vrste obvez,  izdelava likovnih in literarnih izdelkov.
  • 9. razred: Požar in gašenje, delovanje GRS, osnove prve pomoči in oživljanje ter gašenje.

Čim več dejavnosti bomo poskušali izvesti zunaj, zato se primerno oblecite in obujte.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost