V petek, 1. oktobra 2021, bomo imeli naravoslovno-tehniški dan: Požarna varnost. Načrtovane dejavnosti se za vse učence šole začnejo ob 8.20 in trajajo do 12.45.

DEJAVNOSTI:

  • 1. razred: srečanje z gasilcem, prilagojene vsebine o naravnih in drugih nesrečah na temo NARAVNE IN DRUGE NESREČE – POŽARNA VARNOST IN PROSTI ČAS, pogovor o evakuaciji,  izdelava likovnega izdelka.
  • 2. razred: predstavitev gasilske opreme, prva pomoč pri opeklinah, pogovor o evakuaciji, izdelava likovnega izdelka na temo NARAVNE IN DRUGE NESREČE – POŽARNA VARNOST IN PROSTI ČAS.
  • 3. razred: Pes pomočnik pri reševanju. Starosti  učencev prirejene vsebine o gorenju, požarih, 112, naravne in druge nesreče s poudarkom o preventivnih ukrepih, da preprečimo težave z vodo, izdelava likovnega izdelka na temo NARAVNE IN DRUGE NESREČE – POŽARNA VARNOST IN PROSTI ČAS.
  • 4. razred: Pes pomočnik pri reševanju. Starosti učencev prirejene vsebine o gorenju, požarih, gašenju in uporabe 112 – osnove gorenja in gašenja ob poskusih. Obisk gasilnega doma v Zabreznici. 
  • 5. razred: Pogovor o naravnih in drugih nesrečah s poudarkom na temo NARAVNE IN DRUGE NESREČE – POŽARNA VARNOST IN PROSTI ČAS. Izdelava likovnega izdelka. Obisk GARS z Jesenic, predstavitev vozila in opreme.
  • 6. razred: Gorenje in gašenje ob poskusih, uporaba priročnih gasilnih sredstev.  Požari v naravi, poplave in ekološki problemi ob požarih in poplavah. Požar, naravne nesreče in preventiva v angleščini. Prirejene vsebine o naravnih in drugih nesrečah ter uporabi klicne številke 112.
  • 7. razred: Prva pomoč – predavanje, kviz. Izdelava izdelkov na temo NARAVNE IN DRUGE NESREČE – POŽARNA VARNOST IN PROSTI ČAS.
  • 8. razred: Prva pomoč: položaj ponesrečencev in prenašanje, imobilizacija in uporaba trikotne rute ter priročnih sredstev za prvo pomoč, oskrba rane, osnovne vrste obvez,  izdelava likovnih in literarnih izdelkov.
  • 9. razred: Požar in gašenje, delovanje GRS, osnove prve pomoči in oživljanje ter gašenje.

Čim več dejavnosti bomo poskušali izvesti zunaj, zato se primerno oblecite in obujte.

Dostopnost