V priponki so po triletjih in po razredih pripravljeni seznami učbenikov, delovnih zvezkov in drugih potrebščin, ki jih bodo učenci potrebovali v šolskem letu 2017/18.

school-supplies

Dostopnost