Obvezni in neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2022/2023

Neobezni izbirni predmeti od 4. do 9. razreda: NIP 2022_2023

Obvezni izbirni predmeti od 7. do 9. razreda IP 2022_2023

Dostopnost