Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši, cenjene sodelavke in sodelavci,

pred nami je novo šolsko leto, polno izzivov, novih pričakovanj in želja. Ob začetku novega šolskega leta vse prav lepo pozdravljam, tako učence, starše in vse zaposlene v vzgoji in izobraževanju, še posebej pa najmlajše – prvošolce. Kot vsako leto so počitnice tudi letos hitro minile in že je tu prvi šolski dan. Šolsko leto bo zaradi preteče epidemije prav gotovo nekaj posebnega.

V letošnjem šolskem letu bo prag šole prestopilo 414 učenk in učencev ter 169 otrok v vrtcu. 1. september bo prav gotovo poseben dan za 53 prvošolk in prvošolcev ter 42 novo vpisanih otrok v vrtec. Šola in vrtec nas čakata urejena in pripravljena. Med počitnicami smo pobelili nekaj učilnic, kupili dodatna stojala za kolesa ter nekaj opreme in učnih pripomočkov, ki bodo omogočali, da bo pouk lahko še bolj kakovosten, zanimiv in aktiven. Veselimo se otroškega smeha, razigranosti in vedoželjnosti.

Trenutna epidemiološka slika v Sloveniji je takšna, da bodo izobraževanje v šoli lahko pričeli vsi učenci. Naša skupna odgovornost je, da poskrbimo, da tako tudi ostane. V šoli smo in bomo poskrbeli za varno učno in delovno okolje, na vas starših pa je, da v šolo prihajajo samo zdravi otroci, brez simptomov, kot so: kašelj, glavobol, vročina, izcedek iz nosu, prebavne težave …

V novem šolskem letu bomo v pouk in delo v vrtcu vnašali aktivne in sodobne metode poučevanja, ki bodo učence spodbujale k samostojnemu usvajanju znanja, sodelovalnemu učenju in navajanju na reševanje problemov ter dajali poudarek na bralni in funkcionalni pismenosti. Pri učencih bomo razvijali spoštovanje, strpnost in druge občečloveške vrednote ter odnos do osebne higiene in pomen le-te za ohranjanje zdravja.

Verjamem, da bomo tudi v tem šolskem letu dobro sodelovali s starši ter ožjim in širšim okoljem, še posebej se bomo skupaj trudili delati dobro za vse otroke v vrtcu in v šoli. Vse v življenju teče bolj gladko, če se stvari lotimo z veliko mero optimizma in pozitivne energije. Skupaj se potrudimo, da bosta šola in vrtec prostor medsebojnega spoštovanja, pomoči, solidarnosti, sočutja, ob upoštevanju različnosti in soustvarjanju kulturnega okolja.

Srečno!                                                                                                                                              Erika Melihen  ravnateljica

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost