Predstavitev delovanja šolskega sklada

V skladu s 135. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je Javni zavod OŠ Žirovnica ustanovil šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso del izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, kot je npr. nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.

Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, papirne akcije ter vsakoletne dobrodelne prireditve. Veseli smo tudi ostalih prostovoljnih prispevkov in vsake oblike pomoči sokrajanov. Pridobljena sredstva so namenjena izključno za potrebe učencev šole in otrok vrtca.

Upravni odbor šolskega sklada sestavljajo štirje predstavniki staršev in trije predstavniki zaposlenih Javnega zavoda OŠ Žirovnica.

Upravni odbor se redno sestaja na sejah, kjer člani odločamo o prispelih vlogah staršev ali vlogah predstavnikov šole in vrtca. Ker delujemo v dobro vseh učencev OŠ Žirovnica in otrok Vrtca pri OŠ Žirovnica, se trudimo, da naše subvencije dosežejo čim večje število otrok. Tako poleg prošenj staršev za posamezne učence za pomoč pri plačilu učnih pripomočkov ali dejavnosti, sredstva namenimo tudi za delno subvencioniranje šole v naravi za vse učence, za nabavo opreme in materiala za vrtec in šolo kot so didaktična sredstva in pripomočki, različna igrala, avdio-video oprema, informacijsko komunikacijska tehnologija ipd. Devetošolcem omogočimo, da s papirno akcijo pridobijo sredstva za končni izlet.

Zadovoljni smo, da s pridobljenimi prispevki lahko omogočamo udeležbo na dejavnostih vsem učencem oz. otrokom v vrtcu ter hkrati bogatimo programe naše šole in vrtca.

Prosimo vas, da z nami sodelujete pri zbiranju finančnih sredstev na različne načine in v okviru vaših zmožnosti.

 

Gregor Mertelj, predsednik UO šolskega sklada                                                     Erika Melihen, ravnateljica

 

 

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost