Delovna sobota: Naravoslovni-tehniški dan

V soboto 28. septembra 2018, bomo imeli naravoslovno-tehniški dan: Požarna in prometna varnost. Načrtovane dejavnosti se za vse učence šole začnejo ob 8.20 in trajajo do 11.55.  S tem dnem nadomeščamo pouka prost dan, 24.12. 2018.

 Šolski avtobus bo ta dan vozil  po običajnem voznem redu za začetek pouka ob 8.20 in za konec pouka ob 12. uri.

V šolo – 7. 35 Zgornje Moste; 7.42 Breg;                  7.55 Rodine, 8.00 Vrba

Iz šole – 12.15 v smeri Rodine                                  12. 30 v smeri Breg in Moste

DEJAVNOSTI:

  • 1. razred: srečanje z gasilcem, prilagojene vsebine o naravnih in drugih nesrečah na temo NEURJE, pogovor o evakuaciji,  ogled gašenja z gasilnimi aparati, izdelava likovnega izdelka.
  • 2. razred: predstavitev gasilske opreme, prva pomoč pri opeklinah, ogled gašenja  z gasilnimi aparati, pogovor o evakuaciji, izdelava likovnega izdelka na temo NEURJE.
  • 3. razred:  Pes, pomočnik pri reševanju iz ruševin. Starosti  učencev prirejene vsebine o gorenju, požarih, 112, naravne in druge nesreče s poudarkom o preventivnih ukrepih, da preprečimo težave z vodo, ogled gašenja, izdelava likovnega izdelka na temo NEURJE!
  •  4. razred: Pes pomočnik pri reševanju iz ruševin. Starosti učencev prirejene vsebine o gorenju, požarih, gašenju in uporabe 112 – osnove gorenja in gašenja ob poskusih. Obisk gasilnega doma v Zabreznici.
  • 5. razred: Pogovor o naravnih in drugih nesrečah s poudarkom na temo NEURJE! Ogled gasilnega doma na Jesenicah (odhod avtobusa ob 9.30 izpred šole in ob 11.15 iz Jesenic). Spremljajo vas ga. K. Peljhan, S. Osterman, E. Drmota.
  • 6. razred: Gorenje in gašenje ob poskusih, uporaba priročnih gasilnih sredstev.  Požari v naravi, poplave in ekološki problemi ob požarih in poplavah. Požar, naravne nesreče in preventiva v angleščini. Prirejene vsebine o naravnih in drugih nesrečah ter uporabi klicne številke 112.
  • 7. razred: Osebna in prometna varnost na poti v šolo in iz nje, na ekskurzijah in drugih   lokacijah. Ogled centra za obveščanje in obisk v gasilskem domu v Kranju. Odhod avtobusa izpred šole je ob 8.15, povratek iz Kranja pa ob 11.10. Šolsko malico zjutraj vzamete s seboj v Kranj. Spremljajo vas ga. M. Jazbec, ga. S. Magdič, ga. M. Jerala.
  • 8. razred: Prva pomoč: položaj ponesrečencev in prenašanje, imobilizacija in uporaba trikotne rute ter priročnih sredstev za prvo pomoč, oskrba rane, osnovne vrste obvez,  izdelava likovnih in literarnih izdelkov – poročilo, reportaža.
  • 9. razred: Požar in gašenje, praktična uporaba gasilnih aparatov, delovanje GRS ter osnove prve pomoči in oživljanje.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost