NPZ iz angleščine in DKE za učence 6. in 9. razreda

NPZ iz angleščine in DKE za učence 6. in 9. razreda


Podrobnosti dogodka

 • Datum:

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA za učence 9. in 6. razreda

V torek 7., v četrtek 9. in v ponedeljek 13. maja, bo v vseh slovenskih osnovnih šolah potekalo redno nacionalno preverjanje znanja učenk in učencev, ki končujejo osnovno šolanje in učencev 6. razreda.  Nacionalno preverjanje znanja je za učenke in učence 6. in 9. razreda obvezno.

 • TOREK, 7. 5. 2019, NPZ iz slovenščine
 • ČETRTEK, 9. 5. 2019, NPZ iz matematike
 • PONEDELJEK, 13. 5. 2019, NPZ iz domovinske in državljanske kulture in etike ter angleščine

 Te tri dni velja:

  • Nadzorni učitelji se pri  ravnateljici zberete ob 7. 30 uri.
  • Devetošolci in šestošolci pridete v šolo do 8.00, zberete se v mali telovadnici.
  • V učilnice boste vstopili v spremstvu nadzornih učiteljev.
  • Nacionalno preverjanje znanja bo potekalo od 8.30 do 9.30.
  • Čas od 9.30 do malice ste v učilnicah z nadzornim učiteljem.

Seznami učencev in skupin bodo izobešeni uro pred začetkom preverjanja na oglasnem mestu šole in na učilnicah, kjer bo preverjanje znanja potekalo.

Želimo vam uspešno delo.

Po preverjanju bo delo potekalo po urniku.

ZAČETEK POUKA V DNEH, KO POTEKAJO NPZ-ji za učence 7. in 8. razreda

Učenci sedmega in osmega razreda imate v dnevih, ko poteka NPZ, pouk po običajnem urniku z nekaterimi spremembami učilnic (2. in 3. ura).

Prosim, da med odmorom umirjeno zamenjate učilnice in svojih kolegov 6. In 9. razreda s hrupom na hodniku ne motite.

PONEDELJEK, 13. 5. 2019

2. ura (8.20 – 9.05)
7.A TJA (N. Černe) namesto v učilnici TJA2  v učilnici LUM
8. A DKE (M. Čuk) namesto v učilnici ZGO v učilnici LUM
3. ura (9.10 – 9.55)
8. B GEO(V. Zuljan) namesto v učilnici GEO  v učilnici MAT2

 

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost