VARNOST KOLES PRED ŠOLO

V zadnjem času veliko otrok prihaja v šolo s kolesi, kar pozdravljamo. Vendar pa se vsi učenci ne držite šolskih pravil uporabe koles. Dogaja se, da kolesa izginjajo, se premeščajo in uničujejo, kar je nedopustno. Ob prihodu v šolo kolo parkirajte na ustreznem mestu, v zato predvidenih kolesarnicah. Kolo zaklenite in se drugih koles ne dotikajte in jih namerno ne uničujte. Med odmori in pred poukom je vožnja s kolesi prepovedana in nevarna. Po pouku se pred šolo ne zadržujte in se z njimi varno odpeljite domov.

Vanja Zuljan, pomočnica ravnateljice

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost