Dan požarne varnosti za učence od 1. do 5. razreda

V petek, 2. 10. 2020, smo učenke in učenci razredne stopnje imeli naravoslovni dan, ki je bil posvečen požarni varnosti. Obiskali so nas gasilci, ki so predstavili opremo in pripomočke, ki jih uporabljajo pri svojem delu. Naučili smo se, kako ravnati ob naravnih in drugih nesrečah, v primeru opeklin ali drugih poškodbah. Spoznali smo tudi reševalnega psa, ki gorskim reševalcem pomaga pri reševanju ponesrečencev tudi v najtežjih razmerah. V okviru tematike naravnih in drugih nesreč smo tudi likovno ustvarjali v različnih tehnikah.

Požarna varnost za učence od 6. do 9. razreda

Požarna varnost za učence od 6. do 9. razreda

V petek, 2. oktobra 2020, smo na šoli izvedli naravoslovni dan z naslovom požarna varnost. Učenci od 6. do 9. razreda so se učili osnov gorenja, gašenja, požarov ter naravnih nesreč. Se preizkusili v znanju prve pomoči, uporabi trikotne rute, položajih ponesrečencev in njihovem prenašanju. Oskrbovali so rane, se učili osvnovnih obvez, gasili požare, spoznali delovanje gorske reševalne službe ter likovno in literarno ustvarjali na temo Požar in prosti čas.

 

 

 

 

OBVESTILO O IMENOVANJU POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V OSNOVNI ŠOLI ŽIROVNICA

 Spoštovani,

v skladu z določili 37. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 27. 4. 2016, o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES – Splošna uredba o varstvu podatkov (v nadaljevanju: GDPR), je Osnovna šola Žirovnica za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenovala mag. Domna Petelina, univ. dipl. prav., ki mu vprašanja s področja obdelave osebnih podatkov, katerih upravljavec je Osnovna šola Žirovnica, lahko zastavite preko elektronske pošte info@kurikulum.si.

Obveznosti pooblaščene osebe za varstvo podatkov:

  • obveščanje šole in zaposlenih, ki izvajajo obdelavo, ter svetovanje navedenim, o njihovih obveznostih v skladu z GDPR in drugimi določbami prava Evropske Unije ali prava Republike Slovenije o varstvu podatkov;
  • spremljanje skladnosti z GDPR, drugimi določbami prava Evropske Unije ali prava Republike Slovenije o varstvu podatkov in politiko šole v zvezi z varstvom osebnih podatkov, vključno z dodeljevanjem nalog, ozaveščanjem in usposabljanjem zaposlenih, vključenih v dejanja obdelave, ter s tem povezanimi revizijami;
  • svetovanje, kadar je to zahtevano, glede ocene učinka v zvezi z varstvom podatkov in spremljanje njenega izvajanja;
  • sodelovanje z nadzornim organom (Informacijskim pooblaščencem);
  • delovanje kot kontaktna točka za nadzorni organ pri vprašanjih v zvezi z obdelavo, vključno s predhodnim posvetovanjem, in kjer je ustrezno, posvetovanje glede katere koli druge zadeve;
  • posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov, in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi GDPR.

Osnovna šola Žirovnica

Erika Melihen

ravnateljica

DAN DEJAVNOSTI – PROTIPOŽARNA VARNOST

V petek, 2.10.2020, bomo imeli na šoli dan dejavnosti – protipožarna varnost. Dan dejavnosti bo za vse učence potekal od 8.20 do 12.45. Za učence 1.razreda bo organizirano jutranje varstvo, podaljšano bivanje  bo za učence od 1. do 5. razreda potekalo od 12.45 dalje.

KULTURNI DAN – TOLKALNA IN LIKOVNA DELAVNICA

Jutri v četrtek, 1.10.2020, boste imeli učenci 7., 8. in 9. razreda kulturni dan. Izvedli ga bomo v prostorih in v okolici šole. Učenci 7. razreda začnete s kulturnim dnem ob 7.30, učenci 8. in 9. razreda pa ob 8.20. Kulturni dan bo trajal 5 šolski ur.

S seboj prinesite pripomočke za delo, katere vam je naročila gospa Slavica Magdič pri pouku GUM.

Koledar dogodkov

junij 2021
PTSČPSN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
« Maj   Jul »

nadomescanja

Dostopnost