Pogovorne ure 2020/2021

Pogovorne ure 2020/2021

Spoštovani starši,

Zaradi bolezni COVID-19, bodo popoldanske pogovorne ure do nadaljnjega potekale na daljavo vsak tretji torek v mesecu, po vaši predhodni prijavi, med 17. in 19. uro.

Predvideni termini za popoldanske pogovorne ure v šolskem letu 2020/2021:

20. oktober

17. november

15. december

19. januar

16. februar

16. marec

20. april

18. maj

Na pogovorne ure se prijavite preko eAsistenta vsaj štiri dni pred predvidenim datumom. Za pogovore, ki jih želite opraviti z razrednikom se prijavite razredniku. Za pogovore in informacije, ki jih želite prejeti o posameznem predmetu, pa predmetnemu učitelju.

Razrednik ali učitelj bo pripravil razpored pogovornih ur in vam poslal povezavo do video klica preko katere boste dostopali do pogovora.

Pogovor bo časovno omejen na 15. min, zato vas prosimo, da se držite predvidene ure. V primeru pojava večjih težav pri vašem otroku, bomo pogovor z vami opravili tudi v šoli.

Pogovorne ure potekajo po predhodnem dogovoru tudi v dopoldanskem času po razporedu objavljenem na spletni strani šole.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vam želimo vse dobro.

Ravnateljica, Erika Melihen in strokovni delavci OŠ Žirovnica

KULTURNI DAN – 8. IN 9. RAZRED

V četrtek, 8. oktobra 2020, boste imeli učenci osmega in devetega razreda kulturni dan.  Ob 9.00 uri si boste v Linhartovi dvorani v Radovljici ogledali predstavo Naj gre vse v PI, po predstavi boste imeli delavnico.

Ob 8.15 boste imeli malico, ob 8.35 boste z avtobusi odšli v Radovljico.

Iz Radovljice se boste vrnili v šolo, kjer boste po oddelkih v matičnih učilnicah nadaljevali s kulturnim dnevom. Za delo boste potrebovali pisala.

Na kulturnem dnevu vas spremljajo 8. razred –  g. Grega Pungaršek, ga. Polona Kus in ga. Vanja Zuljan; 9. razred – ga. Lidija Skoporec Knafelj, ga. Eda Drmota in ga. Tina Fister.

Dan požarne varnosti za učence od 1. do 5. razreda

V petek, 2. 10. 2020, smo učenke in učenci razredne stopnje imeli naravoslovni dan, ki je bil posvečen požarni varnosti. Obiskali so nas gasilci, ki so predstavili opremo in pripomočke, ki jih uporabljajo pri svojem delu. Naučili smo se, kako ravnati ob naravnih in drugih nesrečah, v primeru opeklin ali drugih poškodbah. Spoznali smo tudi reševalnega psa, ki gorskim reševalcem pomaga pri reševanju ponesrečencev tudi v najtežjih razmerah. V okviru tematike naravnih in drugih nesreč smo tudi likovno ustvarjali v različnih tehnikah.

Požarna varnost za učence od 6. do 9. razreda

Požarna varnost za učence od 6. do 9. razreda

V petek, 2. oktobra 2020, smo na šoli izvedli naravoslovni dan z naslovom požarna varnost. Učenci od 6. do 9. razreda so se učili osnov gorenja, gašenja, požarov ter naravnih nesreč. Se preizkusili v znanju prve pomoči, uporabi trikotne rute, položajih ponesrečencev in njihovem prenašanju. Oskrbovali so rane, se učili osvnovnih obvez, gasili požare, spoznali delovanje gorske reševalne službe ter likovno in literarno ustvarjali na temo Požar in prosti čas.

 

 

 

 

OBVESTILO O IMENOVANJU POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V OSNOVNI ŠOLI ŽIROVNICA

 Spoštovani,

v skladu z določili 37. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 27. 4. 2016, o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES – Splošna uredba o varstvu podatkov (v nadaljevanju: GDPR), je Osnovna šola Žirovnica za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenovala mag. Domna Petelina, univ. dipl. prav., ki mu vprašanja s področja obdelave osebnih podatkov, katerih upravljavec je Osnovna šola Žirovnica, lahko zastavite preko elektronske pošte info@kurikulum.si.

Obveznosti pooblaščene osebe za varstvo podatkov:

  • obveščanje šole in zaposlenih, ki izvajajo obdelavo, ter svetovanje navedenim, o njihovih obveznostih v skladu z GDPR in drugimi določbami prava Evropske Unije ali prava Republike Slovenije o varstvu podatkov;
  • spremljanje skladnosti z GDPR, drugimi določbami prava Evropske Unije ali prava Republike Slovenije o varstvu podatkov in politiko šole v zvezi z varstvom osebnih podatkov, vključno z dodeljevanjem nalog, ozaveščanjem in usposabljanjem zaposlenih, vključenih v dejanja obdelave, ter s tem povezanimi revizijami;
  • svetovanje, kadar je to zahtevano, glede ocene učinka v zvezi z varstvom podatkov in spremljanje njenega izvajanja;
  • sodelovanje z nadzornim organom (Informacijskim pooblaščencem);
  • delovanje kot kontaktna točka za nadzorni organ pri vprašanjih v zvezi z obdelavo, vključno s predhodnim posvetovanjem, in kjer je ustrezno, posvetovanje glede katere koli druge zadeve;
  • posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov, in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi GDPR.

Osnovna šola Žirovnica

Erika Melihen

ravnateljica