Urnik šolske knjižnice

ponedeljek
7.00 – 14.00
torek
8.15 – 14.00
sreda
7.00 – 14.00
četrtek
9.00 – 14.00
petek
7.00 – 12.00

Učbeniški sklad

Ministrstvo za šolstvo tudi za šolsko leto 2015/16 zagotavlja brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada za vse učence. Učbenike iz sklada učenci prevzamejo v šolski knjižnici v zadnjih dneh počitnic in vrnejo ob koncu šolskega leta. V učbeniški sklad so  vključeni tudi atlasi in učbeniki za posamezne predmete, ki so učencem na voljo v razrednih knjižnicah in jih tako ni potrebno vsakodnevno prinašati v šolo.

Učence naprošamo, da z izposojenimi učbeniki ravnajo skrbno in vanje ne pišejo. Zavijte jih v samolepilno prozorno folijo ali v ovitek, ki ga pred vračanjem lahko odstranite. Izgubljene ali uničene učbenike boste morali nadomestiti z novimi.

Aktualni seznami učbenikov, delovnih zvezkov in drugih potrebščin so objavljeni na šolski spletni strani, dobite jih tudi v šolski knjižnici.

Šolska knjižnica

Knjižnica naše šole je namenjenega otrokom, ki obiskujejo vrtec, učencem, učiteljem in tudi staršem. Član šolske knjižnice postane vsak otrok ob vpisu v vrtec oziroma učenec ob vpisu v šolo. Vrtičkarji in učenci 1. razreda knjižnico obiskujejo v spremstvu vzgojiteljic oz. učiteljic po dogovorjenem urniku, ostali uporabniki knjižnico obiskujejo prosto, vsak dan med 7.30 in 14.00.

Knjižnično gradivo je organizirano po sistemu prostega pristopa, ki uporabnikom omogoča samostojno iskanje in brskanje po knjižnih policah. Leposlovno gradivo je razvrščeno v tri starostne skupine (I., II. in III. triletje) ter ljudsko slovstvo, strokovno gradivo pa je urejeno po sistemu UDK.

V knjižnici so štiri računalniška mesta z dostopom do interneta, možnostjo tiskanja in skeniranja. Uporabnikom sta na voljo čitalnica z zbirko periodičnega tiska in priročna knjižnica. Rok izposoje je dva tedna za literaturo s seznamov obveznega branja in bralne značke ter tri tedne za ostalo gradivo.

Dostopnost