Erasmus + Antalya oktober 2021

Zaradi epidemije Covida 19 je bilo prvotno načrtovano izobraževanje, deljenje in izmenjava praktičnih izkušenj po evropskih šolah še vedno onemogočeno. Zato smo Maja Jazbec, Vanja Zuljan, Petra Sedminek Malnar in Lidija Skoporec Knafelj nadaljevale z izobraževanjem in nadgrajevanjem dramskih tehnik. Tokratno izobraževanje smo izvedle v Turčiji. Udeležile smo se izobraževanja z naslovom »Creative Drama«. Izobraževanje je bilo organizirano na CEKDEV International Education & Developement Academy in je potekalo od 4. 10. do 8. 10. 2021.

Predavanja, delavnice in praktične vsebine smo pridobivale na Erasmus School Education Gateway.

Pridobile smo različne spretnosti in znanja na področju kreativnega ustvarjanja na odru, izražanja, poslušanja, opazovanja, pozornosti, zaupanja, samozaupanja, govora, domišljije, mimike, izražanja z gestami, uporabo očesnega stika. Nadgradile smo znanja in pravila o uporabi odra, prepletanju različnih umetnostnih zvrsti npr. glasbe, plesa, likovne umetnosti z odrsko umetnostjo. Prav posebno pozornost smo posvetile vajam vključevanja otrok, ki imajo težave z izražanjem svojega mnenja, z izpostavljanjem pred »publiko/razredom«, s samozaupanjem, s težavami na področju govora in izražanja, v dramske aktivnosti. Velik poudarek smo dale tudi glasovnemu zavedanju, urjenju intonacije, jakosti in barve glasu. Spoznale smo pomen čustev, ki jih lahko oblikujemo skozi glas, kretnje in mimiko. Te tehnike smo spoznavale z namenom nadgradnje samozavesti otrok, samozaupanja pri izražanju lastnega mnenja, posnemanja ali kreativnega ustvarjanja na odru in tudi v drugih življenjskih situacijah. Vsebine, aktivnosti in tehnike bomo v čim večji meri vključile v delo z našimi učenci. Uporabljale jih bomo med poukom, pri izvajanju nekaterih dni dejavnosti, oddelčni skupnosti in nekaterih interesnih dejavnostih. To so znanja, ki jih vključujemo v vseživljenjsko učenje. Lahko rečemo, da smo pridobile izkušnje, ki pozitivno nadgradijo posameznikovo osebnost.

Nekaj vtisov:

»Življenje je igra in kar se otrok nauči na odru, prenese v življenje.«

»Drama se nikoli ne navezuje na besedilo, vedno je popolna produkcija domišljije.«

»DOMIŠLJIJA je svoboda.«

»Vsak umetnik je kreativna osebnost.«

»BODI USTVARJALEN! Upaj si!«

Petra Sedminek Malnar

 

01076

5. dan - Antalya, Turčija

 

Zadnji dan našega izobraževanja smo namenile gledališkim tehnikam za koncentracijo in povezavo leve in desne strani možganov. Na odru smo ustvarjale predzgodbo, osrednji del igre in nadaljevanje zgodbe z opazovanjem, improvizacijo in domišljijo. Pri teh vajah je zelo pomemben govor, povezanost igralcev na odru in koordinacija. Z igro na odru se pri učencih spodbuja in izboljšuje sinhrono gibanje, koncentracija in očesni stik. Naše francosko-turško sodelovanje smo zaključile s podelitvijo certifikatov o opravljenem izobraževanju.  

   

4. dan - Antalya, Turčija

Dan smo posvetili gledališkim tehnikam za razvijanje pozornosti in zavedanja. Ena izmed vaj, ki smo jih prakticirali, je preverjala našo sposobnost natančnega opazovanja okolice, saj smo morali povedati, kje v prostoru se nahajajo različni predmeti, kdo ima očala, nakit, … Odpravljanju govornih primankljajev je bila namenjena vaja ponavljanja in pravilne izgovorjave besed, ki si jih je bilo potrebno zapomniti v pravilnem zaporedju. Nadgradnja vaje je bil nato pomešan vrstni red besed, saj smo se medtem presedli, zapomniti pa smo si morali besede v novem vrstnem redu. Vse pridobljene gledališke tehnike bomo brrez težav lahko vključile v delo z našimi učenci.

 

3. dan - Antalya Turčija

Rdeča nit današnjega izobraževanja so bila čustva, oblikovana skozi glas, kretnje in mimiko. Oblikovali smo različne mimike obraza, skozi katere smo izražali čustva in razpoloženje. Poznamo dve glavni čustvi – veselje in žalost. Te tehnike se učimo zato, da se počutimo bolj samozavestne, zato jih bomo prenašale tudi v razred, da se bodo z njimi seznanili vsi naši učenci. Življenje je igra in kar se otrok nauči na odru, prenese v življenje. Velik poudarek smo dale tudi glasovnemu zavedanju, urjenju intonacije, jakosti in barve glasu. Določene povedi, besede in glasove smo izgovarjale na več različnih načinov.

 

2. dan Antalya Turčija

Drugi dan smo z uporabo likovne umetnosti krepile domišljijo, narisale smo abstraktno risbo, ustvarile zgodbo in jo prenesle na oder. Narisano je bilo temelj našega gledališkega ustvarjanja, vsak predmet na risbi je dobil svojo zgodbo. Otroci na ta način izboljšajo svoje notranje zmožnosti, načine izražanja, nadgradijo samozaupanje in skozi risanje izražajo svoja čustva, ki jih potem uprizorijo na odru.

Antalya Turčija - 1. dan

V ponedeljek, 4. 10. 2021, smo prispele v Turčijo. Prvi dan izobraževanja smo preživele na Erasmus School Education Gateway. Tam smo spoznavale osnove kreativnega ustvarjanja gledališča. Skozi vaje za zaupanje, domišljijo in pripovedovanje smo oblikovale zgodbo, ki smo jo tudi zaigrale. Na izobraževanju sta se nam pridružili tudi kolegici iz Francije.

 

Dostopnost